เลือกหน้า

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมโดยการบริหารงานของ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มี่มีความห่วงใยต่อประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน covid-19 จึงได้มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นำหน้ากากอนามัยไปมอบให้แก่ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน covid-19 ณ จุดฉีดวัคซีนศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม