เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  มอบหมายให้นางนงลักษณ์ รักษ์พันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงและนางนุชกานต์  รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตามโครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ณ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง จำนวน 8 ราย
1. นายดน  เส็นบัตร  อายุ  84 ปี        บ้านเลขที่ 134 หมู่ที่ 8 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
2.นางพราก  ศรีรักษา  อายุ  90 ปี       บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 6  ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
3.นางเอียด  เกื่ออาษา  อายุ  79 ปี     บ้านเลขที่ 120 หมู่ที่ 5 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
4. นายเล็ก  ชัยภักดี  อายุ  90 ปี         บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 4 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
5.นายชื่น  เลื่อนจันทร์  อายุ  84 ปี      บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 7 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
6.นางหลี้  หลำสะ  อายุ  88 ปี             บ้านเลขที่ 192 หมู่ที่ 1 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
7. นายเหย็ด  หมวดรอด  อายุ  83 ปี    บ้านเลขที่ 149 หมู่ที่ 2 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
8. นางเจียม  เอียดหมุ้ง  อายุ  89 ปี     บ้านเลขที่ 9809 หมู่ที่ 3 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงวัยต่อไป