เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนำเครื่องอุปโภคบริโภค
และเงิน จำนวน 3,000 บาท มอบนางสุภาพร ฉิมเรือง บ้านเลยที่ 49 หมู่ 7 ตำบลอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช