เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนำเครื่องอุปโภคบริโภค
และเงิน จำนวน 5,000 บาท มอบผู้ประสบอัคคีภัย ราย นางพรศรี จรจรัส อยู่บ้านเลขที่ 107 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช