เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับอำเภอหนองนาคำ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอหนองนาคำ ตามโครงการกาชาดเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือรายละ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
พร้อมด้วยถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง และผ้าห่ม จำนวน 2 ผืน รวมจำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นางบุ่น  โกนทา  บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ
2.นางคำผัด  ลีปอปาน  บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ
3. นางเบ้า  สุ่มมาตร  บ้านเลขที่ 122 หมู่ที่ 2 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ