เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 มกราคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดเลยและอำเภอท่าลี่ ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการยากไร้ในพื้นที่จังหวัดเลย ราย นายหมัด (ไม่ทราบนามสกุล) อายุ 81 ปี อาศัยอยู่ในเขตหมู่บ้านกกก้านเหลือง ม.9 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่
จ.เลย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2000 บาท เครื่องถุงอุปโภค บริโภค สิ่งของที่จำเป็น ให้แก่ผู้พิการยากไร้รายดังกล่าว

Tags: เลย