เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

28 มกราคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมาย นางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ในโครงการ“จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้
สามคนรับ” มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 169 ยูนิต มีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 5 ราย

Tags: เลย