เลือกหน้า

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ มอบถุงยังชีพ และชุดธารน้ำใจ จำนวน 180 ชุด สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รับประทานอาหารได้น้อยหรือรับประทานอาหารไม่ได้ในระหว่างที่เข้ารับการรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพและชุดธารน้ำใจในครั้งนี้ จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ