เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ เจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กเเละครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองตาลและที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลงพื้นที่อำเภอเวียงสระ เพื่อเยี่ยมครอบครัว เด็กหญิงฟ้าใส อินบ้านยาง อายุ 11 ปี ซึ่งพักอาศัยอยู่กับมารดา ชื่อ นางอมรรัตน์ ชุมชอบ มีอาชีพรับจ้างเก็บขี้ยาง รายได้ 120 บาทต่อครั้ง
ปัจจุบัน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 222/1 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เด็กหญิงฟ้าใส อินบ้านยาง ป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วตั้งแต่อายุ 2 ขวบ และต้องเข้ารับการ
ตรวจรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร โดยที่บิดากับมารดาหย่าร้างกัน รายได้หลักของครอบครัว ได้จากมารดาแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งผู้เป็นมารดาต้องดูแลทั้งคุณตา
และคุณยายของเด็กหญิงฟ้าใสด้วย ทำให้ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอที่จะใช้เพื่อเดินทางไปทำการรักษาในครั้งนี้ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน
5,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วย