เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงัน และธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
ตามแผนประจำเดือน “เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมีสมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงันเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะพะงัน สาธารณสุขอำเภอเกาะพะงันและประชาชนชาวอำเภอเกาะพะงันร่วมกิจกรรม มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน
237 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 187 ยูนิต  (คิดเป็น 65,450 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 50 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 20 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาค
อวัยวะ  จำนวน 19 ราย ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี