เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับอำเภอบ้านนาเดิม  และโรงเรียนบ้านนาวิทยาจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะตามแผนประจำเดือน “เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต
เพิ่มชีวิต” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียน
และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 95 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 83 ยูนิต (คิดเป็น 29,050 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 12 ราย
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 5 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 5 ราย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านนาวิทยา อำเภอบ้านนาเดิม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี