เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ  YEC Suratthani ร่วมกับ บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์  สาขาสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ตามแผน
ประจำเดือน “เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมีส่วนราชการ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมมีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 60 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 50 ยูนิต (คิดเป็น 17,500 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน
10 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 3 ราย ณ โฮมโปร สุราษฎร์ธานี ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี