เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสุจินดา สระคูพันธ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาจังหวัด, สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด, อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทยประจำอำเภอภูผาม่าน
ร่วมกับอำเภอภูผาม่าน ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอภูผาม่าน ตามโครงการกาชาดเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2563
โดยมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือรายละ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมด้วยถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง และผ้าห่ม จำนวน 2 ผืน รวม จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นางแฮ่ม  ขัดทัด  บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน
2. นายบรรจง  ซาหลง  บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน
3. นายสิทธิกร  ศรศักดา  บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 2 ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน