เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสุจินดา สระคูพันธ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด, อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย ประจำอำเภอชุมแพ ร่วมกับ
อำเภอชุมแพ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอชุมแพ ตามโครงการกาชาดเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมอบเงิน
สงเคราะห์ช่วยเหลือรายละ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมด้วยถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง และผ้าห่ม จำนวน 2 ผืน รวมจำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายถม  บัวศรี  บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ
2. นางหนูเล็ก  พับโพธิ์  บ้านเลขที่ 598/1 หมู่ที่ 10 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ
3. นายเหี่ยว  อุ่นแก้ว  บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทัน อำเภอชุมแพ