เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล และนางสมจิตร์ สร้อยสำโรง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงจังหวัดมุกดาหาร ราย นายธนพงศ์ จันกง
อายุ 23 ปี ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุทางจาราจร ทำให้ผู้ป่วยได้รับกระทบกระเทือนทางสมอง จนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และรบอาหารทางสายยาง เจาะคอ ช่วยหายใจ On Condoms
กล้ามเนื้อลีบ เกร็งขณะพลิกตัวตะแคงตัว โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารมอบ ถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด ณ บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 7 บ้านโคกสว่าง ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี
จังหวัดมุกดาหาร