เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีโดยมี ผู้บริจาคโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 227 ราย ผ่านการคัดกรอง จำนวน 204 ราย
ปริมาณโลหิตที่ได้ จำนวน 81,600 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย อวัยวะ จำนวน 3 ราย พร้อมมอบใบประกาศ และเข็มผู้บริจาคโลหิต ครบ 7 ครั้ง 16 ครั้ง
24 ครั้ง ให้กับผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้