เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563นายรณภพ เหลือไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท และ เปิด “โครงการแพทย์อาสาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี” พร้อมด้วย
นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายสุพล ภูมิฐานนท์ นายอำเภอหันคา นางนัฐฐา ภูมิฐานนท์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ณ วัดสระแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยมีกิจกรรมต่างๆ
เช่น มอบเงินสงเคราะห์ให้ผู้ยากไร้ การปลูกต้นไม้ และให้ความช่วยเหลือประชาชนของส่วนราชการต่างๆ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทได้ มอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน ชุดนักเรียน
จำนวน 20 ชุด และมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 50 ชุด
          จากนั้น เวลา 11.00 น. นายรณภพ เหลือไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางนัฐฐา ภูมิฐานนท์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
จังหวัดชัยนาทคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นายสุพล ภูมิฐานนท์ นายอำเภอหันคา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท กรมการปกครอง
จังหวัดชัยนาท ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบ ชุดธารน้ำใจ ให้ราษฎรยากไร้ จำนวน 3 ราย ดังนี้
         1. นางเปล่ง โพโต อายุ 93 ปี บ้านเลขที่ 164 หมู่ที่ 7 ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา
         2. นางควง เต็งมิ่ง อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 23/1 หมู่ที่ 7  ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา    
         3. นายสนอง พึงพวง อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท