เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้
นางสุจินดา  สระคูพันธ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ร่วมกับอำเภอหนองเรือ
และคลังเลือดกลางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ปรากฏมีผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ดังนี้
1. ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น  จำนวน  110 ราย  ได้โลหิต จำนวน 47,000 ซีซี เป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่  จำนวน 20 ราย
2. ผู้บริจาคดวงตา  จำนวน 18 ราย
3. ผู้บริจาคอวัยวะ  จำนวน 21 ราย