เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563   อ.ประจันตคามนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทน
นายอำเภอประจันตคาม เยี่ยมผู้ป่วยสูงยายุ ยากไร้ ด้อยโอกาส จำนวน 2 รายคือ
1.นายทวี อาศรีสุข  อายุ 84 ปี อยู่บ้านเลขที่ 416 หมู่ 2 ต.ประจันตคาม เป็นผู้ป่วยติดเตียง
2.นางกำจาย บุรีพงษ์ อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 405 หมู่ 2 ต.ประจันตคาม เป็นผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุจนเดินไม่ได้
ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีได้มอบเงินช่วยเหลือให้รายละ 1,000 บาท และ มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภครายละ 1 ชุด พร้อมทั้งช่วยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป