เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  อำเภอประจันตคามนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ลงพื้นที่ร่วมกับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี  ผู้แทนนายอำเภอประจันตคาม ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือนราษฎรเสียหาย
ประสบเหตุอัคคีภัยจำนวน 2 ราย คือ
1.นางสมบัติ วงค์คำจันทร์ อยู่บ้านเลขที่ 108 ม.10 ต.หนองแก้ว บ้านได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ทั้งหมด โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท
เครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน  1 ชุด
2.นางมณี สิทธิบุญ อยู่บ้านเลขที่ 89/1 ม.10 ต.หนองแก้ว บ้านได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ทั้งหมด โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท
เครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน  2 ชุด เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น