เลือกหน้า

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2664 นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางธนวรรณ ตุ้ยกาศ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสบปราบ กิ่งกาชาดอำเภอสบปราบ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับ โรงพยาบาลลำปาง รับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ณ หอประชุมธรรมวัฒน์ โรงเรียนสบปราบวิทยาคมมีผู้มาบริจาคโลหิต 261 รายได้โลหิตจำนวน 201 ราย คิดเป็น 80,400 ซีซีผู้บริจาคอวัยวะ 25 รายผู้บริจาคดวงตา 24 ราย