เลือกหน้า

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางจินจณา โอสถธนากร มอบหมายให้นางวรรณวิไล กันเพ็ชร์ นางนงคราญ ปัญญาคม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนยากไร้ ด้อยโอกาส มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ในพระราชูปถัมป์ จำนวน 2 ราย โดยติดตาม ให้กำลังใจนักเรียน พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว ถุงยังชีพ และผ้าห่ม ให้กับนักเรียนดังกล่าว ร่วมด้วย นายอำเภอแจ้ห่ม นายอำเภอเมืองปาน นายกกิ่งกาชาดอำเภอเมืองปาน และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนบ้านม่วง อำเภอเมืองปาน และโรงเรียนทุ่งคาวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง