เลือกหน้า

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางนงคราญ ปัญญาคม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นำไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน เพื่อช่วยแก้อาการเดินติด โดย ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ และทีมวิจัยพัฒนาขึ้น โดยอาศัยหลักการของสิ่งกระตุ้นทางสายตา (Visual Cues) เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ลดปัญหาการเดินติด และเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดิน โดยใช้แสงเลเซอร์เป็นสิ่งชี้นำภายนอกเพื่อช่วยกระตุ้นให้ก้าวเดินโดยได้มอบให้กับผู้ป่วยพาร์กินสันในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง จำนวน 1 ราย ณ ชุมชนบริเวณวัดป่ารวก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางไม้เท้านี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานนามว่า ‘ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน’ ในปี 2563 ตามโครงการ ไม้เท้าเลเซอร์ ช่วยเดินพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง