เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 วัดทุ่งวิจิตร อ.นาดี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมมอบทุน
การศึกษา/เงินช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียนยากไร้ ขาดแคลนและด้อยโอกาส ในระดับประถมศึกษา จำนวน 10 ทุนๆ ละ 1,000 บาท และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 ทุนๆ ละ 2,000 บาท
รวมเป็นเงิน 30,000 บาท และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ ขาดแคลน ด้อยโอกาส จำนวน 50 ชุด  ตามโครงการ “กาชาดปราจีนบุรี บำบัดทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา
เป็นที่พึ่งพาแก้ผู้ยากไร้” ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้ร่วมออกหน่วยรับบริจาคดวงตาและอวัยวะด้วย

ส่งจาก Outlook