เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2563  บจก.ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) อ.กบินทร์บุรีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษา
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 156 ราย ได้โลหิตจำนวน 131 ราย/ยูนิต คิดเป็น 58,950 ซีซี  บริจาคดวงตาจำนวน 1 ราย อวัยวะจำนวน 1 ราย  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงาน ของ บจก.ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) เป็นอย่างดี เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้