เลือกหน้า

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ มอบหมายให้รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบและที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ พร้อมน้ำดื่ม ให้แก่นางสาวทรงสุรางค์ ดุจวรรณ์ ผู้ป่วยโรคตับแข็ง ท้องโต ไม่สามารถทำงานได้ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี