เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายนางสาวประภัสรา ศรีทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษา
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดอุดรธานี โดยมี ผู้บริจาคโลหิต
จำนวนทั้งสิ้น 160 ราย ผ่านการคัดกรอง จำนวน 125 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้ จำนวน 50,000 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 66 ราย อวัยวะ จำนวน 72 ราย
พร้อมมอบใบประกาศ และเข็มผู้บริจาคโลหิต ครบ 7 ครั้ง 16 ครั้ง 24 ครั้ง ให้กับผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้