เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางสาวประภัสรา ศรีทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอบ้านดุง จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นายถาวร ค่อมสิงห์ บ้านเลขที่ 161 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งบ้านเสียหายทั้งหลัง และได้ช่วยเหลือโดยมอบเงินบรรเทาทุกข์ จำนวน 9,000 บาท
พร้อมถุงยังชีพ ผ้าห่มกันหนาว และไม้เท้าให้แก่ นางคำบาง ค่อมสิงห์ ภรรยา
2.นางบุญชู ประสารสัตย์ บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งบ้านเสียหายบางส่วน (50%) และได้ช่วยเหลือโดยมอบเงินบรรเทาทุกข์
จำนวน 5,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ ผ้าห่มกันหนาว โดยมีผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี นายอำเภอบ้านดุง และประธานชุมชนเทศบาล
เมืองบ้านดุง ร่วมบรรเทาทุกข์