เลือกหน้า

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 . ณ หอประชุม 2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราช การจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางชะตา ธุลีจันทร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และที่ปรึกษากรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย, คลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ปรากฏมีผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ดังนี้
1. ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 294 ราย ได้โลหิต จำนวน 121,050 ซีซีเป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ จำนวน 209 ราย
2. ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 123 ราย
3. ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 123 ราย