เลือกหน้า

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางวรรณฉวี บัณฑิโต กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์หัวหน้ากลุ่มที่ 6 และคณะฯพร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกบรรเทาทุกข์ เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ รายนางประครอง พลกุล บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในเบื้องต้นเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 5,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค และผ้าห่ม 4 ผืน