เลือกหน้า

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 264 ราย ได้โลหิตจำนวนทั้งสิ้น 105,600 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 24 ราย และบริจาคอวัยวะ 24 ราย