เลือกหน้า

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564. นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางศิริวรรณ ศรีทอง พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 125 ราย ได้โลหิตจำนวนทั้งสิ้น 50,000 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 9 ราย และบริจาคอวัยวะ 9 ราย