เลือกหน้า

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ ดร.อัจฉรา พรสีมา กรรมการเหล่ากาชาด พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกรับบริจาคโลหิตตามโครงการ กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่ 8 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา) ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 78 ราย ได้โลหิตจำนวนทั้งสิ้น 31,200 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 9 ราย และบริจาคอวัยวะ 9 ราย
– เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ใคร่ขอขอบคุณอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้และนักศึกษา) ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 78 ราย ได้โลหิตจำนวนทั้งสิ้น 31,200 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 9 ราย และบริจาคอวัยวะ 9 ราย