เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด, สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด, อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย ประจำอำเภอเวียงเก่า ร่วมกับอำเภอเวียงเก่า ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอเวียงเก่า ตามโครงการกาชาดเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมอบเงินสงเคราะห์
ช่วยเหลือรายละ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมด้วยถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง และผ้าห่ม จำนวน 2 ผืน รวมจำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นางสาวสุคนธ์  ธนะภูมิชัย  บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า
2. นางหนูเวียง  โคตรจันดี  บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า
3. นายไพทูลย์  เขื่อนโยธา  บ้านเลขที่ 144 หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า