เลือกหน้า

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสิริวิมล พงษ์อักษร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 19 เครื่อง และได้กำหนดติดตั้งในสถานที่ที่สามารถเข้าไปนำเครื่องมาใช้ได้สะดวก รวดเร็ว เพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิต และกู้ชีวิต ประชาชนที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน