เลือกหน้า

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสิริวิมล พงษ์อักษร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต ราย นายวงศ์นิกร สุวรรณชัยรบ อายุ 35 ปี ณ บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 6 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายวงศ์นิกร สุวรรณชัยรบ ได้บริจาคอวัยวะ ดวงตา ไต ตับ และลิ้นหัวใจ เพื่อสร้างกุศล “ผู้ให้สร้างชีวิตใหม่ผู้รับ” ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบเงินสงเคราะห์จำนวน 2,000 บาท พร้อมให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตดังกล่าวด้วย