เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 มกราคม 2563 นางพัชรณัญญ์ มหาชื่นใจ นายกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด มอบหมายให้ คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด เร่งออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภค
บริโภค ผ้าห่มและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนางคำนาง แก้วขุนทด บ้านกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประสบวาตภัยทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย