เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ  YEC Suratthani เปิดรับบริจาคโลหิต
ดวงตา และอวัยวะเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ภายในงาน “ของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด
ประจำปี 2563″ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต 
จำนวน 108 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 83 ยูนิต  (คิดเป็น 29,050 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 25 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 38 ราย และมีผู้แสดงความจำนง
บริจาคอวัยวะ  จำนวน 39 ราย