เลือกหน้า

วันที่ 10 กรกฏาคม 2564 นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้เปิดครัวกิ่งกาชาด ทำข้าวกล่องจำนวน 780 กล่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน จากการปิดชุมชนเสี่ยงเหตุจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ม.3 และ ม.4 ตำบลธารน้ำทิพย์ ม.2 ตำบลยะรม และในเขตเทศบาลเมืองเบตง จำนวน 12 ชุมชน คือ ชุมชนฮางุส ชุมชนคงคา ชุมชนกาแป๊ะกม.5 ชุมชนจาเราะกางา ชุมชนกาแป๊ะกอตอใน ชุมชนกาแป๊ะกอตอนอก ชุมชนกุนุงจนอง ชุมชนพัฒนะ ชุมชนเบตงฮูลู ชุมชนกาแป๊ะฮูลู ชุมชนบูเก็ตตักโกร บ้านพักครูร่มเย็น ภายใต้กิจกรรม “รวมใจเพื่อผู้ประสบภัยโควิด-19 “