เลือกหน้า

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอจังหาร ปลัดอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลจังหาร กำนันตำบลจังหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลจังหาร จำนวน 3 ราย ได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท และมอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับ ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาสทั้ง 3 ราย ณ บ้านเหล่างิ้ว ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด