เลือกหน้า

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ณ โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งมอบกระเช้าเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป