เลือกหน้า

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางจีรนันท์ สุทพัฒน์แก้ว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ลงพื้นที่เยี่ยมนางสาวเจนจิรา แป้นบุตร อายุ 22 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 15/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ซึ่งตกงานจากสถานการณ์โควิด ไม่มีรายได้ พึ่งคลอดบุตรประมาณ 1 สัปดาห์ ดูแลเลี้ยงดูบุตร 2 คน มีสมาชิก ทั้งหมด 9 คน สามีมีอาชีพรับจ้างล้างรถ รายได้วันละ 300 บาท เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ได้มอบเงินช่วยเหลือ 3,000.-บาท พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนเบื้องต้นโดยมีปลัดอำเภอทับปุด,ปลัดตำบลบ่อแสน,เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ่อแสน,เจ้าหน้าที่พมจ.นักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลพังงา ในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้