เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอเปือยน้อย ตามโครงการ
กาชาดเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือรายละ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมด้วยถุงยังชีพ
จำนวน 1 ถุง และผ้าห่ม จำนวน 2 ผืน รวมจำนวน 3 ราย ดังนี้
1. เด็กชายพัชรพงษ์  กันทาสี  บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 3 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย
2. เด็กหญิงรุจิรดา  จันทร์งาม  บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย 
3. นางสาวพรรณิภา  พลโคตร  บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย