เลือกหน้า

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ได้มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน จากศูนย์พากินสัน สภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ป่วยที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ นายพิชัย คำชำนาญ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี