เลือกหน้า

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นางชูศิลป์ ว่องวิกย์การ นางสาวจิราพร กิจธธัญญปรีดา นางอรุณ แสงนาค ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ได้รับโลหิต จำนวน 150 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 67,500 ซีซี คิดเป็นปริมาณยอดสะสมโลหิตจำนวน 2,786,650 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 14 ราย คิดเป็นปริมาณยอดสะสมดวงตา จำนวน 488 รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ 15 ราย คิดเป็นปริมาณยอดสะสมอวัยวะ จำนวน 436 ราย