เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ
“พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน” ประจำปี 2562 จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นางฝา ไขสะ อายุ 100 ปี อยู่บ้านเลขที่ 173 ม.3 ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง
2.นางช่วย สมแสง อายุ 101 ปี อยู่บ้านเลขที่ 248 ม.3 ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง
3.นายจิตร นิลเลิศ อายุ 108 ปี อยู่บ้านเลขที่ 354 ม.5 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และผ้าห่ม สำหรับผู้สูงอายุคนละ 1 ชุด และมอบเงินคนละ 1,500 บาท