เลือกหน้า

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอสว่างแดนดิน นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย รายนางสาวมณีจันทร์ ศาลาแก้ว อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 47 หมู่ 23 บ้านหนองชาดทรายทอง ต.สว่างแดนดิน ซึ่งประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้า ยุ้งข้าว รถจักรยานสามล้อเครื่อง บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง ในเบื้องต้นได้มอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม เสื้อผ้า ผ้าขนหนู น้ำดื่มและเงินสด จำนวน 3,000 บาท โดยมีนายเรืองยศ อินทรธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน เจ้าหน้าที่ อบต.สว่างแดนดิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเยี่ยม ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอสว่างแดนดิน ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนต่อไป