เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางรัชนี ตันวิมลรัตน์ กรรมการรับผิดชอบงานพันธกิจที่ 6 (โครงการในพระราชดำริ) พร้อมคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดและจิตอาสาสภากาชาดไทย ออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในพื้นที่ ดังนี้ 
1. อ.ปะเหลียน โดยมีนายสมนึก ธูปหอม ปลัดอาวุโสร่วมกับคณะไปเยี่ยมผู้ป่วยจำนวน 6 ราย คือ 
1.1 นายศุภัควี ศิริพันธ์ ที่ 39/3 ม.2 ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน 
1.2 ด.ช.ไฟซอล โส๊ะบีน ที่ 24/3 ม.3 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน
1.3 นางจันทร์จิรา บุญเลิศกูล ที่ 30/19 ม.2 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน
1.4 ด.ญ.มุสลิมะ รองรักษ์ ที่ 346/1 ม.6 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน 
1.5 นายกฤตพัฒน์ ฉิมเรือง ที่ 405/1 ม.6 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน 
1.6 นายอนันท์ ชายมุ่ย ที่ 25/1 ม.3 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน 
2.อ.ย่านตาขาว โดยมีนายแพทย์ ยศกร เนตรแสงทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลย่านตาขาว ร่วมกับคณะไปเยี่ยมผู้ป่วย 
2.1 น.ส.นิศาชล หนูปาน นักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 
2.2 ด.ญ.ดารารัตน์ ชูแก้ว ที่14 ม.5 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว 
2.3 ด.ช.พูนทรัพย์ บุญถาวร ที่โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ อ.ย่านตาขาว 
สำหรับในการเยี่ยมครั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังได้มอบเงินให้ผู้ป่วยรายละ 2,000 บาท
รวมเป็นเงิน 18,000 บาท