เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 มกราคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดําเนินโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท
ของสํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ณ วัดพระงาม อ.เมือง จ.ตรัง