เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 มกราคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การดําเนินโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียน
ในชนบท ของ สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ณ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง